آدرس و تلفن

دفتر بازرگانی
اصفهان – خیابان  امام خمینی – روبروی پمپ بنزین شهرک رسالت – جنب بیمه ایران و روغن نوین – طبقه اول
کد پستی: 8153983971
تلفکس: 7-03133875455
پست الکترونیک: pimco_esf@yahoo.com

کارخانه
اصفهان -  شهرک صنعتی جی -  خیابان یکم – فرعی دهم -  پ141
کد پستی: 8376100000
تلفکس: 91-90-03135721189
پست الکترونیک: info@pimcorubber.com

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت پیمان صنعت محرکه سپاهان می باشد
web counter