آزمایشگاه

استانداردها آزمایش

ردیف

ASTM D2048 رئومتر 1
ASTM D2240, DIN 53505

سختی 2
ASTM D412, DIN 53504

استحکام کششی و ازدیا طول 3
 ASTM D624

مقاومت پارگی 4
DIN 53516, ISO 4649

مقاومت سایشی 5
ASTM D1149

تست اوزن 6
ASTM D1646

مونی ویسکوزیته 7
ASTM D945, DIN 53512

برجهندگی 8
ASTM D429

چسبندگی لاستیک به فلز 9
ASTM D1519

تعیین نقطه ذوب 10
ASTM D395 METHOD B DIN 53517

مانایی فشاری 11
ASTM

مقاومت حرارتی 12
DIN 53548

مقاومت برودتی 13
ASTM D430- ICO 132

خستگی 14
 

تست سایه نگار 15
 

طراحی فرمولاسیون 16
AST D471

مقاومت شیمیایی 17

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت پیمان صنعت محرکه سپاهان می باشد
web counter